Bc. Dorota Komanová

Už od dětství se ráda věnuji sportu. Mám ráda běh, snowboarding a lyžování, ale nejblíže mám k míčovým sportům - především volejbalu. Pohyb mi pomohl lépe porozumět sama sobě a hlavně svému tělu. Díky tomu má v mém životě pevné místo.

Fyzioterapie, tedy možnost pomáhat lidem tím, co je mému srdci nejblíže, byla tak jasnou volbou. V terapii ráda pracuji s aktivními lidmi, ale také s bolestivými a poúrazovými stavy pohybového aparátu.

Oblast, která mě zajímá, je problematika lidské nohy a její dopad na celého člověka. Tomuto tématu jsem se věnovala v bakalářské práci a hodlám ve studiu pokračovat. Během terapie se snažím na jedince pohlížet komplexně a přistupovat k němu vždy individuálně.


 

Vzdělání:

2021 - doposud Masarykova univerzita v Brně, Lékařská univerzita - studium navazujícího magisterského oboru
2018 - 2021 Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta - zisk bakalářského titulu

 


Odborné kurzy:

2019, 2021 Dny fyzioterapie a lázeňství v Mikulově
2019 TEMTEX Kurz kinesiotapingu

 


Odborné stáže:

2021 - doposud Fyzioterapeut ve Fyziobalance v Brně
2019 Stáž na ambulanci v Poliklinice u Zahradníka v Brně
2018 - 2021 Odborné stáže na lůžkových odděleních ve FNUSA, FN Brno, Úrazové nemocnici, Vojenské nemocnici a Nemocnici u Milosrdných bratří v Brně