Fyzioterapie

Metoda Ludmily Mojžíšové

 

Metoda Ludmily Mojžíšové se zabývá obtížemi spojenými se svaly pánevního dna. Tyto svaly jsou funkčně spjaty s reprodukčními orgány a navzájem se ovlivňují. Jejich napětí může být zvýšené z různých důvodů. Nejčastěji je to celková dyskoordinace svalů v oblasti pánve, stres nebo různé psychické příčiny. Metoda je nejvíce využívána k léčbě ženské funkční neplodnosti, kdy je velkou výhodou přirozená léčba bez hormonální zátěže.

Metoda pomáhá při:

 • nemožnosti otěhotnění, donošení plodu (léčba funkční sterility)
 • bolestivé nebo nepravidelné menses
 • opakovaných abortech
 • bolesti zevních pohlavních orgánů, bolesti při pohlavním styku
 • absenci menstruačního krvácení
 • hypoplazii dělohy, neprůchodnosti vejcovodů
 • obtížích v období klimakteria
 • inkontinenci
 • obstipaci
 • zlepšení hodnot při nálezu patologického spermiogramu
 • vertebrogenních obtížích
 • bolesti kostrče

Pro úspěch léčby je důležité každodenní cvičení, které Vám bude v průběhu léčby obměňováno. Terapie trvá nejméně půl roku, kdy docházíte jednou za menstruační cyklus. Úspěšnost záleží na motivaci k pravidelnému cvičení, příčině obtíží a věku (33% u funkční neplodnosti žen, 37% u oligospermie, 75% zlepšení vertebrogenních obtíží a 99% zlepšení při inkontinenci).

 

Více o metodě v tomto článku.

 

Nyní se u  nás se můžete k léčbě touto metodou objednat k Mgr. Tereze Strakové jako na klasickou Individuální fyzioterapii (v rezervačním systému Tereza) nebo telefonicky - emailem k Mgr. Markétě Muchové.